کارجو عزیز خوش آمدید

لطفا قبل از شروع ثبت نام موارد ذيل را مطالعه و تأیید فرماييد:

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تایید مراجع ذیصلاح)

عدم تعهد به اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن

داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی با تایید واحد طب کار

عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روانگردان و … (با تایید مراجع ذیصلاح)

بومی شهرستان سیرجان.